Smaointe beaga le bheith níos suaimhní gach lá (Múinteoirí)

1. Mantra spreagtha a úsáid mar phasfhocal [mar shampla isduineSUAIMHNEACHm3/ Bbu1ochinniu!]


2. Pleanáil le 2 nóim a chaitheamh ag déanamh análú ceathracha ag pointí eagsúla le linn an lae go dtí go ndéanann tú nós de: m.sh agus tú i do shuí sa charr/ ar an mbus roimh dhul ar scoil/ ag deireadh béile/ tar éis lámha a ní.


3. Sábháil roinnt machnamh ó YouTube mar thab ionas go mbeidh sé éasca le haimsiú agus le déanamh

Smaointí beaga le haireachas a dhéanamh sa rang

1. 2 nóim a dhéanamh ag tús an ranga le Domhainanálú a dhéanamh.

2. Póstaer le noid le haireachas a spreagadh, curtha suas timpeall an tseomra ranga.

3. Cártaí spreagtha a phriontáil agus a thabhairt do dhaltaí ag streachailt le hobair bhaile/ staidéir