Aiseanna eile/ Cleachtais aireachais

Tig leat na cleachtais/ bileoga oibre seo a úsáid in éineacht leis na ceithre cheacht ar an suíomh, nó mar áis aonarach sa rang/ sa bhaile. 

Tá éagsúlacht ann idir dathú, cuardach focail agus Mantraí ann.

Ba cheart go mbeadh an t-ábhar seo oiriúnach do rang iar-bhunscoile ar bith, agus roinnt ranganna sinsearacha sa bhunscoil.

Aiseanna eile/ Cleachtais aireachais

Dathúchán Bí Séimh.pdf
Dathúchán Bí suaimhneach.pdf
Dathúchán Tóg go bog é.pdf
Dathúchán Tóg go réidh é.pdf
Cuardach focail 4 Féinchuram.pdf
Cuardach focail 3 Aireachas.pdf
Cuardach focail 2 Análú.pdf
Cuardach focail 1 Séimhe.pdf
Póstaeir nó Cartaí spreagúla.pdf